ABA-therapie voor kinderen met autisme, wat wordt geleerd? |

autisme of autisme spectrum stoornis (ASS) is een hersenontwikkelingsstoornis die van invloed is op het vermogen van een persoon om te communiceren, socialiseren, zich te gedragen en te leren. Het is een aandoening die in de kindertijd begint en zijn hele leven aanhoudt. Hoewel permanent, zijn er al veel therapieën die kunnen worden gebruikt om kinderen met autisme te helpen. Een therapie voor autisme is ABA (Toegepaste gedragsanalyse).

Wat is ABA-therapie?

ABA-therapie (Toegepaste gedragsanalyse) is een therapieprogramma met een benadering om het gedrag van een persoon te begrijpen en te veranderen.

Het programma is gestructureerd en bestaat uit een reeks strategieën en technieken die worden gebruikt om nieuwe vaardigheden aan te leren en ongepast gedrag te verminderen.

Over het algemeen is de ABA-methode nuttig voor mensen met autisme of mensen met gerelateerde ontwikkelingsstoornissen.

Door deze therapie wordt van kinderen met autisme verwacht dat ze een betere kwaliteit van leven hebben.

In meer detail zijn hier enkele van de doelen van ABA-therapie of -methoden voor kinderen met autisme of met gerelateerde ontwikkelingsstoornissen.

 • Zelfzorgvaardigheden verbeteren.
 • Ontwikkel spel- en sociale vaardigheden.
 • Verbeter het vermogen van kinderen om hun eigen gedrag te sturen.
 • Verbeter de taal- en communicatievaardigheden van kinderen.
 • Ontwikkel aandacht, focus, geheugen en academici.
 • Verminder probleemgedrag, zoals onoplettendheid, agressie en schreeuwende kinderen.

Principes toegepast in ABA-therapie

Duizelig na het ouder worden?

Word lid van de ouderschapsgemeenschap en vind verhalen van andere ouders. Je bent niet alleen!

‌ ‌

De ABA-therapie zelf vertrekt vanuit de leertheorie die voortkomt uit de gedragspsychologie.

Deze therapie wordt sinds de jaren zestig toegepast bij kinderen met autisme en aanverwante ontwikkelingsstoornissen.

De hoofdgedachte in deze therapie is dat het menselijk gedrag wordt beïnvloed door gebeurtenissen of prikkels in de omgeving.

Bovendien is de kans groter dat gedragingen die worden gevolgd door positieve gevolgen, worden herhaald.

Raising Children Network vermeldt dat ABA het idee gebruikt om autistische kinderen te helpen nieuw en gepast gedrag te leren.

Het doet dit door het kind positieve consequenties te geven voor gepast gedrag, niet voor probleemgedrag.

Als een kind bijvoorbeeld een pop aanwijst die ze willen hebben, kunnen de ouders van het kind dit opvolgen met positieve gevolgen, zoals het geven van de pop aan het kind.

Er wordt aangenomen dat het geven van dergelijke positieve gevolgen ervoor zorgt dat kinderen meer geneigd zijn om gunstig gedrag te herhalen en gedrag te verminderen dat schadelijk of schadelijk is of het toekomstige leren beïnvloedt.

Tijdens de ABA-therapie leert de therapeut kinderen met autisme om:

 • mondelinge instructies begrijpen en opvolgen
 • reageren op de woorden van anderen
 • een voorwerp beschrijven,
 • het nabootsen van de spraak en bewegingen van anderen,
 • kinderen leren lezen en schrijven.

Hoe werkt ABA-therapie?

In eerste instantie zal de therapeut in de ABA-methode het kind observeren om te zien hoe ver de capaciteiten en moeilijkheden van uw kind zijn.

Vervolgens zal hij de specifieke doelen van deze therapie bepalen.

Het specifieke doel van de ABA-therapie van uw kind is bijvoorbeeld om in de ogen te kunnen kijken van de persoon die met hem of haar praat.

Bij het stellen van doelen bepaalt de therapeut ook objectieve maatstaven, zoals naar hoeveel ogen het kind kijkt in 10 minuten chatten.

Om dit doel te bereiken, stelt de therapeut een zo gedetailleerd mogelijk technisch plan op met betrekking tot de activiteiten van het kind tijdens de therapie.

Om een ​​kind bijvoorbeeld te laten slagen in het maken van oogcontact, zou de therapeut het volgende doen.

 • Ga oog in oog met het kind zitten, samen met de therapeut-assistent die meestal achter het kind zit.
 • Tijdens de therapie roept de therapeut de naam van het kind terwijl hij een interessant voorwerp vasthoudt als aansporing. De therapeut houdt het object op ooghoogte, om het kind ertoe aan te zetten in de ogen van de therapeut te kijken.
 • De therapeut zal herhaaldelijk de naam van het kind roepen terwijl hij eenvoudige commando's zegt. Bijvoorbeeld "Mira, kijk" terwijl hij zijn hand wijst naar het object dat het aas is.
 • Elke reactie die niet overeenkomt met wat het kind doet, zal de therapeut antwoorden met "nee" of "Mira, nee".
 • Als het kind oogcontact kan maken, zal de therapeut het kind prijzen, zoals "Mira is heel slim". De therapeut zal verschillende complimenten herhalen wanneer het kind erin slaagt te doen wat wordt beoogd.

De blik van de ogen van het kind die de therapeut in 10 minuten ziet, zal de maatstaf zijn. Hiermee kan worden bepaald in hoeverre deze specifieke doelstellingen zijn behaald.

Doorgaan naar een andere bestemming

Als het kind erin is geslaagd oogcontact te maken, zal de therapeut de ABA-therapie voortzetten met andere doelen die uw kind nodig heeft.

Het andere doel is bijvoorbeeld om het kind met "ja" te laten antwoorden als zijn naam wordt genoemd of om de motoriek van het kind te trainen in het vangen van een bal of drinken met een glas.

Bij deze ABA-methode geldt: hoe meer het kind moet leren, hoe complexer de taak die de therapeut aan het kind zal geven.

Wat deze kleine dingen betreft, het hele gedrag zal later worden verzameld.

Later, hoe meer nieuwe vaardigheden kinderen leren, hoe completer hun vermogen om sociaal om te gaan met hun omgeving zal zijn.

Aan het einde van de therapiesessie zal de therapeut van uw kind gewoonlijk de voortgang van het programma evalueren en indien nodig wijzigingen aanbrengen.

Wie komt in aanmerking voor ABA autismetherapie?

ABA autismetherapie is geen willekeurig programma.

Dit programma moet worden uitgevoerd door mensen die al gecertificeerd zijn als gedragstherapeut en veel ervaring hebben met het werken met kinderen met autisme.

Leraren, ouders en andere gezondheidswerkers kunnen daadwerkelijk direct lesgeven aan kinderen met autisme.

Ze moeten echter eerst worden opgeleid door iemand die is opgeleid.

Wat betreft het verkrijgen van informatie over therapie met de ABA-methode, kunt u uw kinderarts raadplegen.

Bespreek ook of uw kind deze therapie nodig heeft of zelfs therapie voor andere autistische kinderen.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found